Pośrednictwo pracy

Czym jest agencja pośrednictwa pracy?

Zajmują się pozyskiwaniem i upowszechnianiem ofert pracy, udzielaniem pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, informowaniem kandydatów oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywalnych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Udzielają one pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Agencje pośrednictwa pracy świadczą usługi w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Polski oraz pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

 

Agencja zatrudnienia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług:

 • pośrednictwa pracy,
 • doradztwa personalnego,
 • poradnictwa zawodowego,
 • pracy tymczasowej.

Agencja zatrudnienia prowadzi działalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich usług, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Jak działa Agencja Zatrudnienia?

Nasza Agencja Pośrednictwa Pracy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie działania agencji zatrudnienia,
 • Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
 • Agencja Pośrednictwa Pracy

  dokonuje rekrutacji i przedstawia CV kandydatów Zamawiającemu

 • Zamawiający

  zatrudnia kandydata na zgłaszane stanowisko pracy

 • Kandydat

  podejmuje zatrudnienie u Zamawiającego