Praca tymczasowa

Co to jest praca tymczasowa?

Jest to wykonywanie pracy na rzecz danego Pracodawcy Użytkownika, przez okres nie dłuższy, niż wskazany w ustawie(maksymalnie 36 m-cy). Często ten rodzaj wykonywanej pracy wykorzystywany jest w sezonie letnim, w którym to większość pracowników stałych przebywa na urlopach wypoczynkowych.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest stosunkiem prawnym zawieranym między trzema podmiotami:

  • Agencja pośrednictwa pracy,
  • Pracownik tymczasowy,
  • Pracodawca użytkownik.

Agencja pośrednictwa pracy zatrudnia Pracownika Tymczasowego i kieruje go w celu świadczenia pracy do Pracodawcy Użytkownika.

graf czm jest praca tymczasowa

Kiedy pracodawca zatrudnia pracownika tymczasowego?

  • Zgodnie z Ustawą Pracodawca Użytkownik może zatrudniać Pracownika Tymczasowego tylko do określonego rodzaju prac:
    zadania o charakterze sezonowym,
    okresowym lub doraźnym,
  • gdy terminowe ich wykonanie nie byłoby możliwe przez pracowników etatowych,
  • gdy określone prace wykonywane są przez nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

Podstawa zatrudnienia Pracownika Tymczasowego:

Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy Agencja Pośrednictwa Pracy zatrudniająca pracownika tymczasowego może go skierować do pracy do jednego Pracodawcy Użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie uzgodnienia zawarte między Pracodawcą Użytkownikiem, a Agencją zawarte były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Agencja Pośrednictwa Pracy zatrudnia Pracownika Tymczasowego na podstawie umowy o pracę na czas określony.